Paylaş

Bahçe Toprağı

Sağlıklı bitki gelişimi için uygun bir yetiştirme ortamının oluşturulması son derece önemlidir. Bitkilerin su ve besin maddelerini optimal seviyede alabilmeleri, fiziksel ve kimyasal özelliklere bağlıdır. Bu nedenle, köklenme sürecini etkileyen ortam koşulları titizlikle yönetilmelidir. Kaliteli bir yetiştirme ortamı, bitki sağlığını ve büyümesini olumlu şekilde etkileyerek verim ve kaliteyi artırır.

Karışım hazırlanırken toprak, torf, perlit gibi bileşenlerin belirli oranlarda karıştırılması ve elenmesi gerekmektedir. Hazırlanan karışımın fiziksel ve kimyasal özellikleri analiz edilmeli ve hedeflenen bitki türünün ihtiyaçlarına uygun uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Özel olarak hazırladığımız 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lü karışımlar, bitkilerin büyüme süreçlerine ve yetiştirilecekleri ortama en uygun şekilde adapte olmalarını sağlar.